Creative Lenses

Kiinteistö Oy Kaapelitalon vetämä EU-hanke Creative Lenses (2015-2019) on ainutlaatuinen kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa kehitetään uusia toiminta- ja rahoitusmalleja kulttuuriorganisaatioille.

Creative Lenses -hanke pyrkii vastaamaan kysymykseen:

  • Kuinka voisimme vahvistaa voittoa tavoittelemattomien kulttuuriorganisaatioiden taloudellista kestävyyttä ilman, että tingimme toiminnan taiteellisesta tasosta, arvoista ja missiosta?

Creative Lenses on 13 kulttuurikeskuksen, yliopiston, kaupungin viraston, verkoston ja kulttuurilaitoksen yhteistyössä toteuttama hanke. Neljän vuoden aikana projektipartnerit tutkivat, kehittävät ja testaavat kanssamme uusia liiketoiminnan ja johtamisen malleja, joita taide- ja kulttuurialan toimijat koko Euroopassa voivat hyödyntää.

Creative Lenses -hanke tuottaa uutta tietoa ja käytännön työkaluja

Creative Lenses -hankkeen tuloksina syntyy tietotaitoa, työkaluja sekä tukimekanismeja, joita Euroopan taide- ja kulttuuriala tarvitsee vahvistaakseen liiketoimintaosaamistaan sekä löytääkseen taloudellisesti kestäviä toimintamalleja. Näin eri toimijat kykenevät menestyksekkäämmin toteuttamaan tavoitteitaan ja luomaan lisäarvoa yleisöilleen ja asiakkailleen.

Hanke sisältää 21 työpajaa, kaksi konferenssia, kahdeksan foorumia, kirjan julkaisemisen, liiketoimintamallien kehittämisen työkalupakin, digitaalisen vertailuanalyysityökalun sekä uutta tutkimusta alan erityistarpeista ja niiden tukemisesta. Kymmenen kuukautta kestävässä Catalyst-ohjelmassa seitsemän kumppania testaa uusia liiketoimintamalleja.

Päättäjien ja sidosryhmien osallistumisella sekä projektin tulosten levittämisellä toivotaan olevan vaikutusta rahoitusmalleihin ja käytäntöjen kehittämiseen niin paikallisella, alueellisella, kansallisella, kuin koko Euroopankin tasolla.

Creative Lenses -hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen

Ensimmäinen ja toinen vuosi keskittyy suunnitteluun sekä tutkimustyöhön ja selvitysten ja kartoitusten tekemiseen. Tulokset esitetään kahdeksassa vuorovaikutteisessa foorumissa eri puolilla Eurooppaa

Kolmantena vuotena alkaa Catalyst-ohjelma. Liiketoimintamalleja kehitetään seitsemän kumppanin ja niiden yleisöjen kanssa. Lisäksi pidetään konferenssi, jossa esitellään ja jaetaan saatuja tuloksia.

Neljäs vuosi keskittyy hankkeen tulosten levittämiseen. Hanke tuottaa Catalyst-ohjelman tulosten analyysit, julkaisuja, digitaalisia työkaluja sekä koulutusaineistoja. Eri puolilla Eurooppaa järjestetään 15 ”training of the trainers” -työpajaa. Tietoa hankkeesta julkaistaan verkossa, kirjana, mediakampanjan avulla sekä Helsingissä järjestettävässä päätöskonferenssissa.

Creative Lenses -hankkeen projektipartnerit

Kiinteistö Oy Kaapelitalo (Suomi)
itsenäisten kulttuurikeskusten verkosto Trans Europe Halles (TEH) (Ruotsi)
kulttuurikeskus ODC Theatre Company (Vyrsodepseio) (Kreikka)
kulttuurikeskus Manufatture Knos (Italia)
University of Basilicata (Italia)
kulttuurikeskus Truc spherique (Stanica) (Slovakia)
Creative Industry Kosice (Slovakia)
Lundin kaupunki / The Creative Plot -ohjelma (Ruotsi)
Informal European Theatre Meetings -verkosto (IETM) (Belgia)
kulttuuriagentuuri Olivearte (Iso-Britannia)
University of Arts London (Iso-Britannia)
kulttuurikeskus Village Underground (Iso-Britannia)
kulttuurikeskus P60 (Hollanti)