| Facebook | Instagram | Twitter

Galleria Vaaga: Taru Kavonius

15.11.1.12.2019

GALLERIA VAAGA: TARU KAVONIUS - TEKEVÄÄ SATTUU
15.11.-1.12.2019, Galleria Vaaga, Kaapelitehdas

Yksittäiset tapahtumat, kummalliset hetket, loputtomat virheet, ensisuudelmat, petaamattomat sängyt, tiskaamattomat astiat, juhlat, jotka jatkuvat seuraavaan päivään, pohjaton ahdistus siitä, että läheisille tapahtuu jotain pahaa, omista hautajaisista fantasiointi ja siitä kuka siellä itkisi ja tietenkin sinä.

Koko elämä koostuu pienistä murusista, jotka nivoutuvat epämääräiseksi aikajanaksi, joka on kaikkea muuta, kuin lineaarinen. Minun on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa. Mutta muistan kyllä kaiken olennaisen ja nyt esittelen sitä sinulle.

-

Singular events, strange moments, endless mistakes, first kisses, unmade beds, dishes still to be washed, parties that go on till the next day, the mind numbing anxiety of the possibility that something bad will happen to those who are dear to me, fantasizing about my own funeral and who will cry the most and of
course you.

The entire life is built out of tiny bits and pieces that form a very uneven timeline. A timeline that is everything else but linear. I have trouble seeing the big picture. But I see everything relevant and now I will showcase it to you.

 - Taru Kavonius

Avoinna / Öppet / Open:
Ma-su / Mån-Sön / Mon-Sun 9-20

Vapaa pääsy / Fritt inträde / Free entrance.

Galleria Vaaga
E-porras, 4. krs. / E-trappan, 4. vån. / Staircase E, 4th floor

La-su sisäänpääsy D-portaan kautta. / Lör-sön inträde via D-trappan. / On weekends entrance from staircase D.