| Facebook | Instagram | Twitter

Hotelli- ja ravintolamuseo: Ruuan tulevaisuus -luentosarja

11.9.–20.11.2019

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO: LUENTOSARJA - RUUAN TULEVAISUUS
11.9.-20.11.2019, Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas

Mitä ja miten syömme tulevaisuudessa ja miten ruokamme tuotetaan? Asiantuntijaluennoissa ruuan tulevaisuutta lähestytään ympäristön, tasa-arvon, ruokakulttuurin ja teknologisten innovaatioiden näkökulmista.

Ke 11.9. Ilmastonmuutos ja ruoka
Climate Reality Leader Anu Harkki: Ilmastonmuutoksen ABC ja kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa globaaliin ruoantuotantoon. Mikä on tilanne nyt ja miltä tulevaisuus näyttää – riittääkö ruoka vielä 2050-luvulla? Kuinka voimme kansalaisina vaikuttaa omiin ruokailun aiheuttamiin päästöihin?

Ke 9.10. Suomalainen köyhyys ja ruoka-apu
Hyvinvointitutkija Tuomo Laihiala: Ruokaturvan puute suomalaisessa hyvinvointivaltiossa   

Ke 6.11. Ruoka ja kulttuurinen muutos
Akatemiatutkija Katja Uusihakala ja tutkijatohtori Matti Eräsaari: Ruoka ei koskaan ole vain ravintoa, se on aina merkityksellistä inhimillistä toimintaa. Luennolla tarkastellaan, miten ruoan kautta tuotetaan kulttuurisia arvoja, sekä rakennetaan ja määritellään itseä ja sosiaalisia ryhmiä. Mitkä asiat ruokakulttuurissa muuttuvat ja mitkä puolestaan säilyvät yhteiskunnallisten muutosten keskellä?

Ke 20.11. Muuttuuko ruoka?
VTT:n elintarviketeknologian tutkimusprofessori emerita Kaisa Poutanen: Miten ruoka ja sen jakelu muuttuvat? Miten tuotamme ruokaa kestävästi, ketterästi ja yksilöllisesti?

Luennot ovat osa Food & Future Forumia, Hotelli- ja ravintolamuseon tutkimusmatkaa ruuan tulevaisuuteen, ja ne toteutetaan yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa.

Luennot:
Klo 18

Vapaa pääsy!

Kuva: Toni Cuenca / Unsplash