Lisätietoa RekryHaavista

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on toteuttanut RekryHaavin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun Katiska-hankkeen kanssa joustavaksi työkaluksi erityisesti luovien ja kulttuurialojen toimijoiden käyttöön.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo pyrkii RekryHaavin avulla tukemaan kulttuurikentän toimijoita niin, että työ kohtaisi tekijänsä, opiskelijat saisivat kokemuksia työelämästä ja koulut tukea yhteistyötoiminnan vahvistamiseen kentän toimijoiden kanssa. Kaapelitalo toimii RekryHaavin alustana ja on mukana mahdollistamassa kohtaamisia ja kontakteja monialaisesti.

Mikä on työharjoittelu, opiskelijaprojekti tai opinnäytetyö?

Työharjoittelut, opiskelijaprojektit ja opinnäytetyöt kuuluvat olennaisena osana kaikkiin ammatillisiin korkeakoulututkintoihin.

Työnantajana saat hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin osaajiin. Kun olet osana työharjoittelua tai projekteja, saat apua sekä inspiraatiota työpaikallesi.

 • Työharjoittelu on työpaikalla suoritettava opintojakso, jossa opiskelija on osana kenttänsä aktiivista työelämää. Harjoittelun kesto on yleensä 3-6 kk koulutusohjelman käytännöistä riippuen. Suurin osa ammattikorkeakouluharjoitteluista on yhteislaajuudeltaan 30 opintopistettä, joka vastaa noin 5 kk:n kokopäivätyöskentelyä. Työtunneissa puhutaan noin 750 tunnista. Harjoittelun voi myös suorittaa useassa osassa eri työnantajien palveluksessa.
 • Projektit ja opinnäytetyöt ovat joko työpaikalla tai itsenäisesti suoritettavia opiskelijan oman alan kentälle tekemiä töitä. Projektit ja opinnäytetyöt ovat itsenäisempiä kuin harjoittelut, eivätkä vaadi esim. samankaltaista ohjausta kuin harjoittelut. Opinnäytetöiden tekemiseen on yleensä varattu aikaa noin kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Opiskelijaprojektit kestävät tarpeen mukaan muutamasta viikosta puoleenkin vuoteen.
 • Paras aika hakea opiskelijaa mukaan toimintaasi on lukukausien alussa, eli joulu- ja kesälomien jälkeen. Monilla tutkintolinjoilla kuitenkin tehdään työelämäprojekteja ja harjoitteluja hyvin joustavasti, myös kesäisin.

Miten teen ilmoituksen?

Kun ilmoitat avoimesta paikasta, kuvaile tarpeesi mahdollisimman tarkkaan. Ilmoituksessa tulee olla:

 • Kuvaus yrityksestäsi ja mitä siellä tehdään
 • Harjoittelun tai projektin toivottu ajankohta
 • Kuvaus tehtävästä ja siitä, mitä toivot opiskelijalta
 • Mahdolliset palkat ja etuudet

Kansainvälisyys ja mahdollisuudet verkostoitua kentän osaajien kanssa ovat opiskelijalle arvokkaita asioita paikkaa valitessa. Myös palkkaus ja mahdolliset etuudet houkuttelevat, mikäli paikoista on paljon tarjontaa.

Mitä työnantajalta vaaditaan?

 • Työharjoittelussa työnantajalta vaaditaan sitoutumista opiskelijan ohjaamiseen. Työharjoittelu on opinnollinen prosessi, jossa opiskelija toimii ohjaavan ammattilaisen alaisena.
 • Opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit antavat mahdollisuuden tehdä työharjoittelua joustavampia ja lyhyempiä kokonaisuuksia, joissa opiskelija voi olla työnantajan apuna varsin itsenäisesti. Työnantajalta vaaditaan kärsivällisyyttä ja järjestelmällisyyttä, jotta projektit ovat mahdollisimman selkeitä ja opiskelija pystyy vastaamaan projektin tarpeisiin tehokkaasti.
 • Palaute harjoittelusta tai projektista on opiskelijalle kullanarvoista. Harjoittelijaan ja harjoittelijajaksoon kannattaa panostaa, sillä myös työnantaja voi oppia prosessista esim. uusia toimintatapoja.
 • Palkkaus ja mahdolliset etuudet kuuluvat myös työnantajan velvollisuuksiin. Nämä voivat vaihdella koulutusalasta riippuen ja ovat tapauskohtaisia. Suosituksena on maksaa harjoittelijalle kohtuullinen korvaus työharjoittelujaksosta.

Vinkkejä

 • Harjoittelu- ja projekti-ilmoituksia kannattaa jakaa myös muissa kanavissa, esim. koulujen ja oman alan Facebook-ryhmät, yrityksen omat nettisivut ja oheiskanavat sekä omat kontaktit ja ystävät.
 • Työnantajien on mahdollista hakea palkkatukea työllistämisen tueksi. Voit lukea lisää palkkatuesta TE-toimiston palkkatukisivustolta tai Katiska-hankkeen blogista

Koulut ja yhteystiedot

Ammattikorkeakouluilla on yhteyshenkilöitä, jotka välittävät opiskelijoille tietoon tulleita harjoitteluja ja projekteja. Koulusta riippuen nämä henkilöt voivat olla koulutusvastaavia tai tietyn alan opettajia, lehtoreita tai opetussihteerejä. Oikea henkilö löytyy kysymällä suoraan koulusta, kuinka heidän prosessinsa toimii.

Katiska

RekryHaavi on toteutettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kiinteistö oy Kaapelitehtaan yhteistä Katiska-hanketta. Hanke toteutettiin 2/2018-7/2019. Hankkeessa kartoitettiin kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden yhteistyötarpeita ja mahdollisuuksia Kaapelitehtaan ja Suvilahden alueilla sekä pyrittiin lisäämään dialogia ammatillisen kentän kanssa. Hankkeen päättymisen jälkeen toiminta jatkuu Kiinteistö Oy Kaapelitehtaan vuokralaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä, ja RekryHaavi jää alueiden toimijoiden käyttöön ilman erillistä korvausta.

Katiska-hankkeen artikkelikokoelma Yhdessä eteenpäin. Työharjoittelumallien haasteet ja mahdollisuudet. (Nyman, Nicklas; Ruottinen Julia, 2019, Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Takaisin RekryHaaviin