Aktuellt

Detaljplaneändringen av dansens hus vann laga kraft - byggnadsarbetet inleds i höst 2019

10.6.2019 klo 15:39

Detaljplaneändringen vann laga kraft den 10 juni 2019. Byggandet av dansens hus vid Kabelfabriken inleds i höst med anläggningsentreprenaden. Byggandet tar cirka två år så att öppningssäsongen kommer att dra igång hösten 2021.

- Påbörjandet av byggandet uppfyller en långvarig önskan som funnits inom det finländska dansfältet. En dröm går i uppfyllelse när vi om cirka två år får slå upp portarna till dansens hus. I och med byggandet får vår organisation också en fast punkt för att planera verksamhet och innehåll, säger Matti Numminen, direktör för Tanssin talo.

Detaljplaneändringen av dansens hus godkändes av Helsingfors stadsfullmäktige den 16 maj 2018. Ett besvär har anförts om detaljplaneändringen. Det förkastades av Helsingfors förvaltningsrätt den 8 maj 2019. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 10 juni 2019. Byggarbetet inleds i höst 2019.

- Fastställandet av detaljplanen är en viktig milstolpe för vårt projekt. Efter flera års förberedelser kommer vi äntligen igång med det konkreta byggandet. Byggandet av dansens hus och renoveringen av den gamla fabriksbyggnaden i anslutning till det kommer att bidra till att Kabelfabriken blir en ännu mer funktionell och besökarvänlig helhet där konstutövare, konstintresserade och vänner av konst möts och får utlopp för sin kreativitet, säger Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kaapelitalo.

Fastighet Ab Kaapelitalo är byggherre för dansens hus, och Tanssin talo rf ansvarar för själva verksamheten.

Du kan följa med byggprojektet samt prenumerera på nyhetsbrevet här: www.tanssintalorakentuu.fi (för närvarande på finska).

Mer information:
Kai Huotari, vd, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 1557
Matti Numminen, direktör, Tanssin talo rf, matti.numminen(at)tanssintalo.fi, tel. +358 40 467 0276

Foto: Dansens hus, JKMM Architects