Aktuellt

Ljuskonstverkstävling för Evenemangstorget vid dansens hus

29.5.2020 klo 15:46

Fastighets Ab Kabelhuset, Tanssin talo rf och Finlands ljuskonstförbund FLASH bjuder in finländska konstnärer och konstnärer permanent bosatta i Finland att delta i skapandet av ett permanent ljuskonstverk vid dansens hus Evenemangstorget.

Byggarbetet för dansens hus i den nordöstra ändan av Kabelfabriken pågår som bäst. Finlands största dansscen är redo för att slå upp sina dörrar 2022. Nybygget ska inrymma bl.a. två scenlokaler samt Evenemangstorget som binder ihop de olika lokalerna.

Evenemangstorget är anslående och det ska fungera som en foajé eller ingång till dansens hus samt som en gemensam plats för olika evenemang.

Ett högkvalitativt ljuskonstverk

Syftet med tävlingen är att hitta en långt utvecklad idé för ett ljuskonstverk som ska placeras på Evenemangstorget som är ett industriellt och robust utrymme.

Man är ute efter ett högkvalitativt ljuskonstverk som återspeglar den arkitektoniska andan i dansens hus och den kroppsliga upplevelsen som förknippas med dans som konstform. Verket får också gärna fungera som en funktionell men stämningsskapande ljuskälla i det fysiska utrymmet.

- Dans och ljus har en speciell relation. På scenen gör ljuset rörelsen synlig och riktar vid behov tittarens uppmärksamhet. Evenemangstorget visar respekt för detta känsliga förhållande och riktar människors uppmärksamhet vid ljusets konstnärliga kraft. Man hoppas att ljuskonstverket kommer att ge nya dimensioner i utrymmet som förstärker bandet mellan rörelse och ljus även utanför scenen, beskriver Matti Numminen, direktör för Tanssin talo rf.

- Tävlingen föddes ur en vilja att uppmärksamma procentkonst som går ut på att ny konst beställs i samband med nya byggprojekt. Med tävlingen vill vi stödja ny konst som en del av dansens hus, förklarar Kai Huotari, VD för Fastighet Ab Kabelhuset.

Tävlingen pågår fram till början av december

Tävlingen är öppen för finländska konstnärer och konstnärer permanent bosatta i Finland. Även konstnärsteam kan delta. I tävlingen följs Konstnärsgillet i Finlands regler. Deltagarna behöver dock inte nödvändigtvis vara medlemmar i Konstnärsgillets medlemsföreningar.

Tävlingsbidrag tas emot under tiden 17.11–1.12.2020.

Följande priser kommer att delas ut i tävlingen: I pris 5500 €, II pris 3000 €, och III pris 1500 €.

Totalt 75 000 € har avsatts för genomförandet av konstverket. Summan ska täcka alla kostnader som krävs för att genomföra verket.

Juryn bedömer hur väl tävlingsbidragens konstnärliga insikt och funktionalitet möts samt bidragets koppling och beröringspunkter till det kroppsliga och dansen. Uppmärksamhet fästs i bedömningen vid hur bra verkets tål tid, smälter in i det funktionella publikutrymmet och den omgivande arkitekturen, liksom de olika evenemangen som ordnas på Evenemangstorget.

Information om tävlingsprogrammet jämte bilagorna finns på adressen: www. tanssintalorakentuu.fi / valotaidekilpailu/sv

Mer information:
Ordförande Juha Rouhikoski, Finlands ljuskonstförbund FLASH, juha.rouhikoskia(at)gmail.com, tel. +358 45 259 1617
Vd Kai Huotari, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 155

Foto: Illustration av Evenemangstorget / JKMM JKMM Architects