Aktuellt

Eetu Huhtalas ”Den andre” vann ljuskonstverkstävling för Evenemangstorget vid Tanssin talo

21.12.2020 klo 10:31

Fastighet Ab Kabelhuset, Tanssin talo och Finlands ljuskonstförbund FLASH har bjudit in finländska konstnärer och konstnärer permanent bosatta i Finland att delta i skapandet av ett permanent ljuskonstverk till foajén Evenemangstorget som finns vid Tanssin talo. Sammanlagt 25 högkvalitativa bidrag skickades till tävlingen. Eetu Huhtalas tidlösa och modifierbara förslag ”Den andre” har utsetts till tävlingens vinnare.

Tävlingens jury valde Eetu Huhtalas bidrag ”Den andre” till tävlingens vinnare.

Huhtala beskriver sitt interaktiva verk så här:

- Verket följer den öppna arkitekturen på Evenemangstorget och vill inte förändra platsens karaktär utan i stället är målet att på ett lågmält sätt aktivera det och bidra till att det kroppsliga som är så kännetecknande för dansen blir en del av utrymmet. Att titta på dans är en audiovisuell upplevelse, men det som gör det speciellt är dess inneboende inslag av kroppslig upplevelse. Vi tittar på en annan människas kropp som trots vissa skillnader i grunden liknar vår egen.

Juryn beskrev bidraget ”Den andre” som ett tidlöst och modifierbart arbete där den mjuka rörelsen skapar ett känsligt och upplevelsefullt ljuskonstverk. Den fascinerande enkla idén ger företräde för ljuset och dess interaktion med människor i utrymmet. Den enkla installationen visar hur det kan födas konst ur det vardagliga. Det kan jämföras med dans, vars instrument är den bekanta mänskliga kroppen som genom rörelsens kraft omvandlas till konst.

75 000 euro har avsatts för genomförandet av konstverket.

Huhtala kommer att tilldelas tävlingens huvudpris, som är 5 500 EUR.

Kasper Muttonens bidrag ”Himmelsk dans – Blå stunden” kom på en andra plats och tilldelas ett pris på 3 000 EUR.

Muttonens bidrag sades vara en vacker och poetisk titt från en industriell miljö in i en annan verklighet. Konstverkens teman berör begreppet himmel och rymd, dröm och verklighet.

Det tredje priset, 1 500 EUR, tilldelades Tuomas Honkanens och Ilmari Pesonens bidrag ”Ytan”.

Juryn beskrev verket som subtilt och koreografisk, och att det fint klär arkitekturen i utrymmet. Idén med att förvandla väggarna till en medieyta och att genom interaktion med besökarna låta arkitekturen i utrymmet dansa vara intressant.

Juryn bestod av Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kabelhuset, Niki Matheson, direktör för Tanssin talo, arkitekterna Teemu Kurkela (JKMM Arkkitehdit Oy) och Pia Ilonen (ILO ARKKITEHDIT Oy). Konstnärerna Jukka Hautamäki och Tarja Ervasti fungerar som medlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland. Ilkka Paloniemi var medlem utsedd av Finlands ljuskonstförbund FLASH. Juryns sekreterare var Juha Rouhikoski från Finlands ljuskonstförbund FLASH. Konstnärsgillet i Finlands regler följdes i tävlingen.

Mera information:
Tävlingens sekreterare Juha Rouhikoski, Finlands ljuskonstförbund FLASH, juha.rouhikoski(at)gmail.com, tel. 045 259 1617

Verkställande direktör Kai Huotari, Fastighet Ab Kabelhuset, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. 050 384 1557

Foto: Eetu Huhtalas bidrag ”Den andre”