Tanssin talo byggs

Vi bygger Tanssin talo i anslutning till Kabelfabriken 2019–2021. På de här sidorna hittar du information om hur byggprojektet framskrider och om arrangemangen i samband med det.

Tanssin talo byggs i den nordöstra delen av Kabelfabriken

Tanssin talo består av en nybyggnad på drygt 5 000 m2 och en ombyggnadsdel på ca 1 500 m2, som är belägen i Kabelfabrikens gamla fabriksbyggnad. I husets kärna finns Erkko-salen med 700 platser, Pannhallen med 250 platser och ett Evenemangstorg. Huset förses också med bland annat en träningssal och kontorsrum.

Tanssin talo blir Finlands första huskomplex tillägnat dans, där danskulturens olika former är mångsidigt representerade. Dansens hus erbjuder publiken en öppen och lättillgänglig mötesplats samt förutsättningar för högklassiga föreställningar.

Projektets byggarbeten inleds i oktober 2019 och huset ska stå färdigt 2021. Som byggherre står Fastighet Ab Kaapelitalo, och för verksamheten svarar Tanssin talo rf.

Kabelfabriken förnyas

Med dansens hus täcks den del av Kabelfabrikens innergård som vetter mot nybyggnaden över. Här uppstår en länge efterlängtad gemensam foajé för Kabelfabrikens aktörer. Tack vare foajén blir det lättare att komma till Kabelfabriken, och besökarna kan betjänas och vägledas betydligt bättre. Den inre gården kan också bättre utnyttjas för kulturella ändamål.

Logistiken på Kabelfabriken flyttas delvis från innergården till yttersidan av byggnaden, vilket avsevärt förbättrar innergårdens kundvänlighet och gör gång- och fordonstrafiken smidigare.

Genom ändringarna blir Kabelfabriken ett allt bättre ställe att göra, utöva och uppleva kultur i alla dess former.

Läs mer om byggprojektet

Loading...