Du är härDansens hus byggs / Gång- och lastningsrutter

I det här avsnittet uppdaterar vi de aktuella förändringar i gång-, lastnings- och trafikarrangemangen som berör Kabelfabrikens hyresgäster och besökare.

(Webbsidan ska uppdateras)

Gång och cykling

Byggarbetsplatsen utvidgas 18.5.2020 till Kabelfabrikens innergård, som ska täckas över för den nya foajén. Den övertäckta gångleden tas bort, och gång- och cykeltrafiken till innergården stoppas helt från det här hållet tills byggnadsarbetena är klara. Fotgängarna och cyklisterna dirigeras till portgången på Tallbergsgatans sida eller till ingången via restaurangen Hima & Sali vid Märaholmskajen (på kartan ingång K).

Vägen in till Kabelfabrikens innergård är tillgänglig för rörelsehindrade från portgången på Tallbergsgatan.

Vägen in till museer är tillgänglig för rörelsehindrade från Märaholmsgatans sida förbi museiingången (G-ingång på kartan). Färdtjänster kan stanna och lämna sina kunder i hörnet av museerna därifrån det är lätt att ta sig vidare t.ex. med rullstol.

Ladda ner gång- och cykelvägar (pdf)

Biltrafik

När bygget inleds i oktober 2019 dirigeras biltrafiken till Kabelfabrikens yttersida. Gatorna som löper runt Kabelfabriken (Märaholmsgatan, Märaholmskajen och Tallbergsgatan) är öppna under hela byggprojektet.

Med personbil, taxi, paketbil och mindre långtradare (max. höjd 4,5 m, max. bredd 4 m) kan man fortfarande köra in genom portgången till innergården. Stora långtradare med släp får inte köra in på gården.

Föräldrar som följer barn exempelvis till hobbygrupper uppmanas använda platsen framför portgången på Tallbergsgatans sida för avlämning och avhämtning.

Portgången är räddningsled för Kabelfabriken.

Lastningsrutter

Lastningsrutter för Kabelfabrikens hyresgäster:

Lastbryggan D / E / F vid Märaholmsgatan betjänar hela huset via källaren och våningarna 3, 4 och 5. För hyresgästerna i D-, E- och F-trappan är det den kortaste lastningsrutten. Den här lastbryggan är lämplig för stora långtradare.

Med varuhissen C / D, på Märaholmsgatans sida mot havet, kommer man till C-källaren. Via källaren betjänar varuhissen hela huset. Via källaren kommer man också till den stora varuhissen i C-trappan, och med den till de högre våningarna. För hyresgästerna i C- och D-trappan är det här den kortaste lastningsrutten. Den här lastningsrutten är lämplig för stora långtradare.

På Tallbergsgatans sida nära portgången finns lastbryggan A / B / C, från vilken man kommer till varuhissen B och via den till alla delar av huset. Lastbryggan rekommenderas bara för stora långtradare eftersom lastningsrutten går genom foajén till evenemangslokalen Valssaamo. Övriga fordon uppmanas köra till B-trappans hiss via innergården. Lastbryggan betjänar hyresgästerna i A-, B- och C-trappan.

Hallen i Valssaamo fungerar som foajé inför och under Zodiaks föreställningar. Vänligen ta hänsyn till detta och minska trafiken genom lobbyn en timme före föreställningarna börjar.

Person- och varuhissarna i trappingångarna är också normalt i bruk. För varutransporter via innergården bör man beakta de två fartgupparna i portgången, som bibehålls för säkerhetens skull.

Lastningsrutter för Kabelfabrikens evenemangskunder:

Sjökabelhallens huvudsakliga lastbryggor är lastrampen M5 på Märaholmsgatans sida och M1 vid Märaholmskajen.

Puristamo-hallens lastbrygga på Tallbergsgatan betjänar användarna av evenemangshallen.

Ladda ner lastningsrutter (pdf)

Byggnadsplatsens trafikleder

Ladda ner byggandsplatsens trafikleder (pdf)

Parkering

Kabelfabrikens innergårds 8 avgiftsbelagda och kortvariga dygnetruntplatser tas bort 16.5.2020. Dessutom kommer de två parkeringsplatserna för personer med funktionsnedsättning att finnas kvar under hela byggprojektet. Läs mer om Kabelfabrikens parkering

Tillbaka