Du är härDansens hus byggs / Gång- och lastningsrutter

I det här avsnittet uppdaterar vi de aktuella förändringar i gång-, lastnings- och trafikarrangemangen som berör Kabelfabrikens hyresgäster och besökare.

Gång och cykling

Byggarbetsplatsen utvidgas 18.5.2020 till Kabelfabrikens innergård, som ska täckas över för den nya foajén. Den övertäckta gångleden tog bort, och gång- och cykeltrafiken till innergården stoppas helt från det här hållet tills byggnadsarbetena är klara. Fotgängarna och cyklisterna dirigeras till portgången på Tallbergsgatans sida eller till ingången via restaurangen Hima & Sali vid Märaholmskajen (på kartan ingång K).

A- och E-trappan finns för tillfället på insidan av byggarbetsplatsen. Ingång till A-trappan går via B-trappans andra våning. Ingång via innergården kan undvikas genom att komma in från Tallbergsgatans sida och gå via A / B / C-lastbryggan och Valssaamo-lobbyn till 2:a våningen i B-trappan varifrån man kommer till A-trappan. Det elektriska låset på lastbryggan är öppet mån-fre kl. 7–18.

Ingång till E-trappan sker via D-trappan eller D / E / F-lastbryggan på Märaholmsgatan. Under de tider ytterdörrarna är öppna kommer man till E-trappan genom 3:e, 4:e och 5:e våningen i D-trappan. Det elektriska låset på lastbryggan är öppet mån-fre kl. 6.10-21 och lör-sön kl 8-21. Andra tider används hyresgästernas trappnycklar för elektriska lås och mellandörrar.

Obehindrad genomfart till Kabelfabrikens innergård är möjlig genom portgången till Tallbergsgatan. Det finns två farthinder i portgången som man kommer runt t.ex. med rullstol. Färdtjänster för handikappade kan köra in till innergården genom portgången.

Tillgång för personer med funktionsnedsättning in till Kabelfabrikens museer går från Märaholmsgatans sida (G-ingång på kartan). Rampen in till museerna flyttas för den sista meterns del så att den inte står i vägen för byggarbetsplatsen. Detta påverkar inte ingången eller tillgängligheten. Färdtjänster kan stanna och lämna sina kunder i hörnet av museerna därifrån det är lätt att ta sig vidare t.ex. med rullstol.

Ladda ner gång- och cykelvägar (pdf)

Biltrafik

När bygget inleds i oktober 2019 dirigeras biltrafiken till Kabelfabrikens yttersida. Gatorna som löper runt Kabelfabriken (Märaholmsgatan, Märaholmskajen och Tallbergsgatan) är öppna under hela byggprojektet.

Med personbil, taxi, paketbil och mindre långtradare (max. höjd 4,5 m, max. bredd 4 m) kan man fortfarande köra in genom portgången till innergården. Stora långtradare med släp får inte köra in på gården.

När byggarbetsplatsen utvidgas i maj 2020, ska en port till byggarbetsplatsen upprättas på innergårdssidan, vilket medför lite mera tung trafik till innergården. Vi rekommenderar att ni undviker körning in till innergården i mån av möjlighet.

Föräldrar som följer barn exempelvis till hobbygrupper uppmanas använda platsen framför portgången på Tallbergsgatans sida för avlämning och avhämtning.

Portgången är räddningsled för Kabelfabriken.

Lastningsrutter

Lastningsrutter för Kabelfabrikens hyresgäster:

Lastbryggan D / E / F vid Märaholmsgatan betjänar hela huset via källaren och våningarna 3, 4 och 5. För hyresgästerna i D-, E- och F-trappan är det den kortaste lastningsrutten. Den här lastbryggan är lämplig för stora långtradare. Det elektriska låset på lastbryggan är öppet mån-fre kl. 6.10-21 och lör-sön kl 8-21.

Med varuhissen C / D, på Märaholmsgatans sida mot havet, kommer man till C-källaren. Via källaren betjänar varuhissen hela huset. Via källaren kommer man också till den stora varuhissen i C-trappan, och med den till de högre våningarna. För hyresgästerna i C- och D-trappan är det här den kortaste lastningsrutten. Den här lastningsrutten är lämplig för stora långtradare.

På Tallbergsgatans sida nära portgången finns lastbryggan A / B / C, från vilken man kommer till varuhissen B och via den till alla delar av huset. Lastbryggan rekommenderas bara för stora långtradare eftersom lastningsrutten går genom foajén till evenemangslokalen Valssaamo. Övriga fordon uppmanas köra till B-trappans hiss via innergården. Lastbryggan betjänar hyresgästerna i A-, B- och C-trappan. Det elektriska låset på lastbryggan är öppet mån-fre kl. 7–18.

Hallen i Valssaamo fungerar som foajé inför och under Zodiaks föreställningar. Vänligen ta hänsyn till detta och minska trafiken genom lobbyn en timme före föreställningarna börjar.

Person- och varuhissarna i trappingångarna är också normalt i bruk. För varutransporter via innergården bör man beakta de två fartgupparna i portgången, som bibehålls för säkerhetens skull.

Lastningsrutter för Kabelfabrikens evenemangskunder:

Sjökabelhallens huvudsakliga lastbryggor är lastrampen M5 på Märaholmsgatans sida och M1 vid Märaholmskajen.

Puristamo-hallens lastbrygga på Tallbergsgatan betjänar användarna av evenemangshallen.

Ladda ner lastningsrutter (pdf)

Byggnadsplatsens trafikleder

Fordonstrafik till och från byggarbetsplatsen passerar genom grindarna på Östersjögatan och Västrahamnsgatan och Kabelfabrikens innergård. Grinden på innergården innebär en del tung trafik till innergården.

Ladda ner byggandsplatsens trafikleder (pdf)

Parkering

Det finns inga parkeringsplatser på Kabelfabrikens innergård. De två parkeringsplatserna på innergården som är för funktionshindrade blir kvar under byggprojektet, liksom cykelställen. Underhållsplatserna (2 st) på innergården omvandlas till lastningsparkering. Parkering är tillåten i högst 15 minuter för att leverera eller hämta varor. Lastningsparkering framför trappdörrarna bör undvikas. Parkeringsplatsen i ändan av Kabelfabriksmuseerna kommer att vara i bruk.  Läs mer om Kabelfabrikens parkering

Tillbaka