Du är härDansens hus byggs / Ljuskonstverkstävling

Fastighet Ab Kabelhuset, Tanssin talo rf och Finlands ljuskonstförbund FLASH bjuder in finländska konstnärer och konstnärer permanent bosatta i Finland att delta i skapandet av ett permanent ljuskonstverk till Evenemangstorget som finns vid dansens hus. Evenemangstorget kommer att fungera som ett slags offentlig foajé till dansens hus samt en plats för olika evenemang. Tävlingsbidrag tas emot under tiden 17.11–1.12.2020.

Ljuskonstverkstävling för evenemangstorget vid dansens hus

Utrymmes- och funktionsbeskrivning

 

Allmänt

Dansens hus byggs i anslutning till Kabelfabriken i Helsingfors, och byggprojektet beräknas står klart i slutet av 2021. Tanssin talo rf kommer att inrymma bl.a. två scenlokaler, en träningslokal, en restaurang samt Evenemangstorget som binder ihop de olika lokalerna.

Huvuddesignern av dansens hus Teemu Kurkela från JKMM Arkitekter har beskrivit husets utseende
på följande sätt: ”En drake som trotsar tyngdkraften. Industriell och robust maskin, fast rotad i marken. En magisk låda som är fullbordad först när man kliver in i den

Evenemangstorget

Evenemangstorget fungerar som en foajé eller ingång till dansens hus. Genom det tar besökaren sig till Erkkosalen, Pannhallen och till Pannhallens källare. Evenemangstorget fungerar också som en tillfällig pausplats med servering. Torget är anslående och lämpar sig väl för t.ex. olika lättare produktioner, cocktailbjudningar, produktdemonstrationer och mindre utställningar.

Platsen har beskrivits med orden oslipad, industriell, icke-elitistisk, maskinell, smälter in i fabriksmiljön och väldigt robust. Golvmaterialet är ett medelgrått industriellt betonggolv. Pannhallens vägg är tillverkad av original kalksandstegel, färgen är brunröd.  

Taktekniken på Evenemangstorgets tak och stomkonstruktioner är målade matt svart. Utrymmet får naturligt ljus från ett glastak på 2,5 m x 22 m som går längs väggen på Pannhallens sida. Den konstgjorda belysningen på torget har genomförts med armaturer monterade på takskenorna som går runt.

Väggytorna på Evenemangstorget är delvis klädda med svarta stålplattor, och vissa av väggytorna
framför stålplåtsytorna har ett stålnätverk. Diametern på en paljett är 150 mm. Bakom paljetterna finns en mörk stålplåtsvägg. Avståndet mellan den perforerade paljettytan och väggytan bakom den är 50 mm. Väggen som går längs Pannhallens sida är byggnadens gamla yttervägg.

Ibland kompletteras utrymmet med en scen och tillhörande teknik. Dessutom kan flera trusslinjer,
bildprojektorer eller högtalare hängas upp i taket.

Ljuskonstverket på Evenemangstorget

Då ljuskonstverket för Evenemangstorget planeras, är det viktigt att beakta dess skiftande användningsområden. Verket bör placeras på ett sådant sätt att dess delar inte begränsar genomförandet av typiska föreställningstekniska lösningar. Det måste bl.a. finnas fri tillgång till upphängningskrokarna och till de tekniska föremålen i taket som behöver underhåll.

Verket måste utformas särskilt med tanke på att det använder ljus som ett instrument för konst, så att ljus är huvudmaterialet i verket. Om det i verket ingår konstruktioner som stöder och reflekterar ljus eller påminner om ljusskulpturer, måste de placeras så att de tar hänsyn till att platsen ska vara tillgänglig i samband med den tekniska implementeringen av olika evenemang.

Det måste också vara möjligt att släcka ljuskonstverket vid behov, om annan användning av utrymmet kräver det. Verket måste passa in i den arkitektoniska helheten, och ge uttryck för attributen och egenskaperna som förknippas med dans, kroppslighet och rörelse.

Ljuskonstverk - INBJUDAN TILL TÄVLING (pdf)

Utrymmes- och funktionsbeskrivning (pdf)

Illustration av Evenemangstorget (pdf)

Plan- och tvärsnittsritningar av Evenemangstorget (pdf)

Frågor och svar - den första sessionen 15.7.2020 (pdf)

Frågor och svar - den andra sessionen 13.11.2020 (pdf)

(Frågor och svar på finska)

Tillbaka