Du är härDansens hus byggs / Ofta ställda frågor

Här har vi samlat ofta ställda frågor och svar.

Allmänt om byggprojektet

Vad bygger man på Kabelfabriken?

Dansens hus byggs i den nordöstra ändan av Kabelfabriken. Samtidigt byggs den gamla fabriksbyggnaden om.

Nybygget ska inrymma dansens hus stora sal, ett evenemangstorg, arbets- och sociala utrymmen för anställda och artister samt ett restaurangkök. I Pannhallen i den gamla fabriksbyggnaden finns den lilla scenen och på 3:e våningen i A-trappan övningssalen med personalutrymmen.

Vid ombyggnaden av den gamla fabriksbyggnaden kommer den östra sidan av Kabelfabrikens innergård att täckas över för den nya foajén. Den kommer att betjäna alla invånare och besökare i Kabelfabriken. Nya ingångar till museerna och Sjökabelhallen kommer att byggas på innergården.

Varför byggs dansens hus?

Beslutet att bygga dansens hus bygger på en behovsutredning av dansfältet som Helsingfors stad låtit göra. Dansen som konstform saknar ett eget utrymme i Finland, och särskilt en stor scen. Dessutom kan dansens hus som plattform bidra till utvecklingen av produktionsstrukturen på dansfältet.

Hur lång tid tar byggprojektet?

Markbyggnadsarbeten för dansens hus inleds den 7 oktober 2019. Syftet är att byggarbetet ska vara slutfört hösten 2021.

Hur framskrider byggarbetena?

Sedan juni 2019 har man byggt om logistiken i Kabelfabrikens gamla fabriksbyggnad och träningssalen på 3:e våningen i Kabelfabrikens A-trappa.

Mark- och grundbyggnationen inleddes i oktober 2019 och de uppskattas pågå fram till slutet av februari 2020. Själva byggandet av dansens hus kommer att påbörjas i början av 2020, och Kabelfabrikens innergård täcks med glas sommaren 2020.

Stomarbeten i anslutning till nybygget kommer att pågå fram till hösten 2020, varefter man påbörjar tak- och fasadbygget. Resten av tiden går åt till interiörarbetet och tekniska installationer. Projektet kommer att slutföras i slutet av 2021.

Vem kommer att bygga dansens hus?

Dansens hus byggs av Fastighet Ab Kaapelitalo som driver kulturcentren Kabelfabriken och Södervik.

Vad kostar byggprojektet?

Kostnaden beräknas uppgå till 40 miljoner euro.

Vem betalar för byggandet?

Dansens hus finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse (15 miljoner euro), Helsingfors stad (9,95 miljoner euro), undervisnings- och kulturministeriet (7,25 miljoner euro) samt Fastighet Ab Kaapelitalo (7,8 miljoner euro).

Varför är det inte ett offentligt projekt?

Projektet är inte ett offentligt projekt, eftersom byggherren, dvs. Fastighet Ab Kaapelitalo, inte är en upphandlande enhet. Därmed kan de upphandlande enheterna (Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriet) bevilja högst 50 procent i projektstöd. Detta baserar på utredningar gjorda av Helsingfors stads rättjänst (pdf), konsultföretaget PTCS (pdf) och Hannes Snellmans advokatbyrå (pdf) (endast på finska) på uppdrag av Fastighet Ab Kaapelitalo år 2016.

Byggarbetsplatsens inverkan

Vad är den dagliga arbetstiden på byggarbetsplatsen?

Arbetet pågår vardagar för det mesta mellan kl. 07.00 och 18.00. På kvällar och helger utförs arbete bara vid behov. Om undantagsarrangemang kommer att meddelas i förväg på www.tanssintalorakentuu.fi, via e-post till Kabelfabrikens hyresgäster och med meddelanden som sätts upp på dörrarna till trappingångarna och i korridorerna.

Hur påverkar byggandet hyresgästerna och besökarna på Kabelfabriken?

Verksamheten på Kabelfabrikens kulturcenter kommer att fortsätta som förr också under byggandet. Arbetet kommer dock att innebära vissa förändringar i Kabelfabrikens logistik och gångrutter, och en del buller som tidvis kan störa hyresgästerna och besökarna. När byggnadsstommen är klar, kommer arbetet att flyttas inomhus, vilket ger mindre bullerproblem.

Hur påverkar byggandet invånarna och andra i närområdet?

Byggprojektet kommer oundvikligen att innebära viss störning och oljud i närheten av Kabelfabriken. Vi strävar till att minimera den negativa inverkan med bra förhandsplanering.

Ordnas det fortfarande publikevenemang på Kabelfabriken?

Under byggperioden kommer det att finnas publikevenemang på Kabelfabriken som vanligt.

Kommer Kabelfabrikens gång- och lastningsrutter att ändras?

Kabelfabrikens gång- och lastningsrutter kommer att ändras i och med byggprojektet. Se sidan Gång- och lastningsrutter

Kommer det att förekomma vatten-, ventilations- eller strömavbrott under konstruktionen?

Det är sannolikt att vatten-, ventilations- eller strömavbrott förekommer under pågående konstruktion. Vi informerar om dessa alltid i förväg på www.tanssintalorakentuu.fi, via e-post till Kabelfabrikens hyresgäster samt med meddelanden som sätts upp på dörrarna till trappingångarna och i korridorerna.

Hur påverkar byggandet parkeringen vid Kabelfabriken?

Då projektet kör igång, kommer parkeringsplatserna på den östra ändan av Kabelfabrikens innergård att tas bort. Åtta avgiftsbelagda och kortvariga parkeringsplatser kommer att finnas kvar på innergården, men de ska tas bort senast sommaren 2020. Däremot kommer det att finnas två p-tillstånd för rörelsehindrade kvar på innergården. Läs mer om parkeringen i Kabelfabriken

Helsingfors stad kommer att omvandla parkeringen utanför entrén till Kabelfabrikens muséer till en park innan projektet avslutas.

Vad händer med Kabelparken?

Området är en del av byggarbetsplatsen. Mot slutet av projektet kommer Helsingfors stad att bygga om parken. I och med projektet kommer parkens storlek att minska.

Nya utrymmen

En ny huvudfoajé öppnas i Kabelfabriken. Hurdan är den?

I samband med byggandet av dansens hus ska den östra delen av Kabelfabrikens innergård att täckas och bli Kabelfabrikens nya huvudfoajé som tjänar alla invånare och besökare i Kabelfabriken. Museerna och Sjökabelhallen kommer att få nya ingångar på innergården. Dessutom kommer en ramp att byggas från den täckta innergården ner till Kabelfabrikens källare som möjliggör att man kan ta sig överallt i byggnaden ”med torra fötter". I anslutning till huvudfoajén finns också restaurangens uteservering. Foajén fungerar som ett evenemangsutrymme där t.ex. stora installationer kan ställas ut.

Hurdana lokaler kommer det nya huset att inrymma?

Dansens hus kommer att ha två scener: Erkkohallen med 700 sittplatser i den nya byggnaden och Pannhallen i Kabelfabrikens lokaler som efter renoveringen kommer att ha 250 sittplatser. Båda scenerna är flexibla genom att läktarblocket kan flyttas i olika riktningar.

Nybygget kommer även att inrymma ett evenemangstorg som fungerar som en allmän publikfoajé och samlingsplats. I Pannhallens nedre våning kommer det att finnas ett klubbutrymme. I lobbyn mellan den nuvarande Turbinhallen och Pannhallen byggs en restaurang med 60 sittplatser. Dessutom kommer nybygget att även inrymma restaurangkök, artisternas foajé och omklädningsrum samt personalens kontorslokaler.

Träningssalen på tredje våningen i Kabelfabrikens A-trappa öppnades i november 2019. Från salen kommer det att finnas en direkt förbindelse till de övriga lokalerna i dansens hus.

Vad är dansens hus?

Dansens hus är Finlands första scen enkom för dans som beräknas öppna dörrarna vid Kabelfabriken i Helsingfors 2022. Huset utgör en plattform för samarbete inom dansfältet och internationellt intressanta uppträdanden. Läs mer tanssintalo.fi

 

Om du inte hittar svar här på en fråga, kontakt oss