Byggarbetet för Dansens hus inleds i oktober

20.9.2019 klo 15:45

Byggarbetet för Dansens hus i den nordöstra ändan av Kabelfabriken kommer att inledas i oktober 2019. Arbetet medför vissa ändringar i gångtrafiken, logistiken och parkeringen vid Kabelfabriken. Byggprojektet beräknas stå klart om cirka två år.

Detaljplaneändringen av dansens hus vann laga kraft - byggnadsarbetet inleds i höst 2019

10.6.2019 klo 15:39

Detaljplaneändringen vann laga kraft den 10 juni 2019. Byggandet av dansens hus vid Kabelfabriken inleds i höst med anläggningsentreprenaden. Byggandet tar cirka två år så att öppningssäsongen kommer att dra igång hösten 2021.

The general arrangement drawings of Dance House Helsinki confirmed

1.4.2019 klo 15:39

The board of Dance House Helsinki confirmed the general arrangement drawings of Dance House Helsinki in December 2018. – Now we can move on to planning the actual operations and getting to know the House. This is an important step towards Dance House Helsinki, says Director Matti Numminen.

Tanssin talon kaavasta jätettiin valitus - rakennustöiden aloittaminen siirtyy

6.7.2018 klo 11:09

Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan Tanssin talon kaava hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 16.5.2018.

Sidor