Byggarbetet för Dansens hus inleds i oktober

20.9.2019 klo 15:45

Byggarbetet för Dansens hus i den nordöstra ändan av Kabelfabriken kommer att inledas i oktober 2019. Arbetet medför vissa ändringar i gångtrafiken, logistiken och parkeringen vid Kabelfabriken. Byggprojektet beräknas stå klart om cirka två år.

Byggandet av Dansens hus inleds måndagen den 7 oktober med schaktning. Huset som är helt ägnat åt dans är det första i sitt slag i Finland och byggtiden uppskattas uppgå till cirka två år. Detta innebär att husets officiella invigning skulle äga rum vid årsskiftet 2021–2022.

- Schaktningsarbetet som börjar i oktober innebär ett stort kliv mot att uppfylla en långsiktig dröm. Vi ser fram emot att fylla de nya utrymmena med dansupplevelser, gläder Matti Numminen, chef för Dansens hus.

Pålning och stenbrott för med sig en del buller, men vi ämnar få det slutfört så snart som möjligt under hösten. Det faktiska byggandet av nybyggnaden planeras starta senare i år. Vi kommer att informera om det separat under hösten när tidtabellen blir klar.

- Verksamheten i Kabelfabriken kommer att fortsätta under byggandet av Dansens hus, varför vi satsar på att minimera eventuella olägenheter för våra hyresgäster. Det är klart att de kommande två åren kommer att bli utmanande, men vårt mål är att när Dansens hus står klart, kommer Kabelfabriken att bli ännu mer funktionell och trivsam för såväl våra hyresgäster som besökare, säger Kai Huotari, vd för Fastighet Ab Kabelhuset.

Byggnadsarbetet medför vissa ändringar i gångtrafiken, logistiken och parkeringen vid Kabelfabriken. Gångtrafiken genom Kabelparken går i framtiden via Tallbergsgatan. Parkeringsplatserna på Kabelfabrikens innergård tas ur bruk och en stor del av husets logistik flyttas utanför Kabelfabriken. 

Du kan följa arbetet och hur det fortlöper på adressen www.tanssintalorakentuu.fi (för närvarande på finska).

Fastighet Ab Kabelhuset bjuder in till ett öppet infomöte onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 16–17 för alla som är intresserade av byggandet av Dansens hus. Mötet hålls på restaurang Hima & Sali i Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1, Helsingfors). Ingen förhandsanmälan krävs. Välkommen! (På finska.)

Mer information:
Kai Huotari, vd, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari(at)kaapelitehdas.fi, tel. +358 50 384 1557
Matti Numminen, direktör, Tanssin talo rf, matti.numminen(at)tanssintalo.fi, tel. +358 40 467 0276

Foto: Dansens hus, JKMM Architects

 

Tillbaka till Dansens hus pressmeddelanden