Planeringen av Dansens hus börjar ta form

10.4.2018 klo 16:07

Planerna för Dansens hus som byggs i anslutning till Kabelfabriken håller på att hitta sin slutgiltiga form nu när själva byggandet av huset närmar sig. Dispositionen av utrymmen har effektiviserats genom att övningssalen i Dansens hus har flyttats till den gamla fabriksbyggnaden. Samtidigt har höjden på nybygget sänkts. Innersta delen av innergården bevaras i sitt nuvarande skick, ingången till den nya foajén har byggts ut och Kabelfabriken får en egen marknadsplats eller ”basar”.

Projektplanen för Dansens hus offentliggjordes för ett år sedan i mars 2017. Under året kompletterades planen för arkitekturens del, och under planprocessens gång har planen kommenterats i flera omgångar både av myndigheter, grannar, dansfolket och hyresgästerna i Kabelfabriken.

Inkommen respons har beaktats i den uppdaterade planen 

Fastighet Ab Kaapelitalo och Dansens hus rf offentliggjorde den uppdaterade planen tisdagen den 10 april 2018. Den respons som inkommit under processen har beaktats i den uppdaterade planen. De förändringar som man nu gjort i planerna tar bättre tillvara den gamla industribyggnadens arkitektoniska tradition. Den nya dispositionen har genomförts så att man till väsentliga delar inte behövt ge avkall på Dansens hus lokalprogram.

- Utmaningar är ofta oundvikliga i sådana här projekt, och man får kompromissa. Men vi har haft en god och interaktiv dialog under hela processens gång. De ändringar som gjorts i lokalprogrammet har gjorts på Dansens hus villkor så att vi har inte behövt ge avkall på den önskade verksamhetsmodellen, säger verksamhetsledaren för Dansens hus rf Hanna-Mari Peltomäki.

Viktigaste förändringar

Den viktigaste förändringen i den uppdaterade planen är att övningssalen för Dansens hus flyttas från nybygget till den gamla fabriksbyggnaden. Detta ger mera utrymme för grönt i de norra delarna av Dansens hus. Samtidigt har byggnadens höjd sänkts. Flyttningen av övningssalen gör det också möjligt att använda de tillhörande rummen mer ändamålsenligt.

En annan betydande förändring är att man bestämt sig för att inte bygga tak över vänstra gaveln av Kabelfabrikens innergård. Den del av innergården som är mot Dansens hus är däremot täckt och ska fungera som Kabelfabrikens nya foajé. Enligt den nya planen ska det från denna uppvärmda foajé gå en källartunnel via vilken det är möjligt att utan hinder ta sig till samtliga trapphus i Kabelfabriken. Samtidigt breddas Ruoholahti-infarten. På det sättet förblir utsikten österut ljus och öppen.

I samband med byggandet av Dansens hus renoverar man en egen ”basar” i den gamla fabriksbyggnaden i Kabelfabriken. Den ska finnas i det nuvarande keramikcentret Septarias utrymmen och ovanför det. Fastighet Ab Kaapelitalo bjuder in alla hyresgäster och närbelägna grannar att fundera på hur basaren ska genomföras. Kabelfabriken önskar att de nuvarande hyresgästerna bidrar med bl.a. bildkonst, design och keramik som säljs i utrymmena.

- Tack vare förändringarna blir kulturcentret ett ännu bättre ställe att hålla på med och uppleva kultur i alla dess former, poängterar Fastighet Ab Kaapelitalos vd Kai Huotari.

Fruktbart samarbete 

Byggnadskostnaderna har stigit en del i huvudstadsregionen sedan projektplanen sparkades igång för två år sedan, vilket har gjort planeringsarbetet utmanande. Men med gott samarbete har man lyckats hålla de uppdaterade planerna inom den ursprungliga utgiftsramen på 34,8 miljoner euro.  

- Ett långvarigt och smidigt samarbete med Dansens hus ledning och arkitekterna har burit frukt och vi har lyckats hitta kreativa lösningar på svåra utmaningar som tillfredsställer alla, berättar Huotari.

Detaljplanen för Dansens hus ska genomgå en andra behandling i nämnden i april och i stadsfullmäktige i maj. Om den vinner laga kraft, påbörjas byggnadsarbetet sommaren 2018. Enligt planerna ska Dansens hus stå färdigt sensommaren 2020.

Ytterligare upplysningar:
Hanna-Mari Peltomäki, Dansens hus rf, hanna-mari.peltomaki@tanssintalo.fi, tel. 044 513 1069
Kai Huotari, Fastighet Ab Kaapelitalo, kai.huotari@kaapelitehdas.fi, tel. 050 384 1557

Ladda ner meddelanden och fotos

 

Tillbaka till Dansens hus pressmeddelanden