Finlands fotografiska museum: Kati Leinonen

7.9.–11.11.2018

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: KATI LEINONEN - ÄIMÄRAUTIO
7.9.–11.11.2018, Finlands fotografiska museum, Projektrummet, Kabelfabriken

Äimärautio är en gemenskap där människorna förenas av en enorm passion och totalt engagemang för hästar. För dem är hästar en livsstil. Kati Leinonen fotograferade porträtt samt detalj- och miljöfoton i Äimärautio i Uleåborg 2015–2017, där förhållandet mellan människa och häst står i centrum.

Äimärautio är en plats som är fylld av möten mellan människor och hästar. Verken på utställningen berättar om vardagliga möten i stallen och deras omgivningar, osynliga för den stora publiken. Porträtten berättar om den stora mångfalden hästintresserade. Genom dem förmedlas atmosfären och livsstilen i stallvärlden. Detaljfotona berättar å sin sida om den moderna hästkulturen, i vilken ingår tillgivenhet och omsorg, men också en humanisering av djuren. Miljön i Äimärautio fungerar som en scen som binder ihop bilderna till en helhet.

Öppet:
Mån stängt
Ti-sö 11-18
Ons 11-20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17-20

Foto: Kati Leinonen