Finlands fotografiska museum: Marja Helander, Harri Pälviranta & Kari Soinio

5.12.2018–24.2.2019

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: MARJA HELANDER, HARRI PÄLVIRANTA & KARI SOINIO - ARVINGAR TILL ETT IDEAL
5.12.2018–24.2.2019, Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken

Marja Helander, Harri Pälviranta och Kari Soinio är tre av den långa linjens fotokonstnärer. Var och en av de tre konstnärerna har under sin karriär placerat sig själva i sina verk, som material i sin egen konst. Med sin egen kropp som objekt har konstnärerna behandlat såväl sociala som mycket privata teman. Åldern och åren har också medfört barmhärtighet och ”mildhet i framställningen av livet” i de kritiskt tänkande konstnärernas verk.

Arvingar till ett ideal går på djupet med de värden och normer som medierna, det moderna samhället och det egna andliga arvet upprätthåller och förmedlar. Konstnärerna betraktar från sina egna utgångspunkter de ideal som styr oss och möter också utmaningarna i att bryta de ordlösa reglerna: kan vi göra något åt de krafter som bestämmer våra liv? Och vad står vi helt blinda inför i vår egen omgivning?

Utställningen är ett resultat av en kollektiv arbetsprocess konstnärerna emellan och verken på utställningen visas till största delen för första gången.

Öppet:
Mån stängt
Ti-sö 11-18
Ons 11-20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17-20

Foto: Marja Helander, Rockaway Beach I, 2017