MUU Kabel: Mari Hokkanen

14.9.21.10.2018

MUU KABEL: MARI HOKKANEN - FÄRGRYMD
14.9.-21.10.2018, MUU Kabel, Kabelfabriken

Färg är ett fysiskt fenomen, elektromagnetisk strålning. Det är som en vilken som helst slumpmässig form, en kvadrat eller ellips, den saknar mening i sig. Färgen får mening endast när samhället eller en individ tillskriver den en betydelse. Färgen bär på olika betydelser och konnotationer i olika kulturer och epoker.

Bilder i denna utställning utforskar färgens användning och kulturhistoria, genom att undersöka de meningar och känslor som tillskrivs dem.

Vernissage torsdag 13.9. kl 17-19. Välkommen!

Öppet:
Mån–fre kl 10–19
Lör-sön kl 12-16

Fritt inträde!

Evenemanget på Facebook

Foto: Mari Hokkanen