Teatermuseet: Ny syn på Kivi

10.10.2018–5.1.2020

TEATERMUSEET: NY SYN PÅ KIVI
10.10.2018-5.1.2020, Teatermuseet, Kabelfabriken

Vem var Aleksis Kivi, och vad vet vi om honom? Fortsättningsvis är den rådande föreställningen om Kivi bilden av en sjuklig och missuppfattad författare som avlidit alldeles för ung, en uttolkare av finnens djupaste känslor. Genom många undersökningar har nya, och till en del även motstridiga synpunkter på Kivi öppnat sig.

Vi vill uppdatera Aleksis Kivi och hans produktion i förhållande till vår tid och presentera honom på olika sätt också för nya generationer. Genom att berätta om Kivis person, verk och bakgrunden till dessa, samt livet i 1860-talets Helsingfors försöker vi förmedla en ny bild av honom.

Kivis texter framförs fortlöpande på finska scener. Också i dag är Aleksis Kivis bild av människan igenkännbar och sann.

Utställningen består av fyra olika delar. I en av dem går vi, via finska teateradaptioner, igenom Kivis produktion. Ett rum är tillägnat Sju bröder, ett annat den inhemska teaterhistoriens mest uppförda verk. Kivis person och livsskeden har placerats i ett utrymme där besökaren kan förflytta sig till 1800-talet som en inbillad rollfigur och bekanta sig med Kivis liv och tid på det sättet. I den sista delen har vi samlat utdrag ur film- eller teaterupptagningar från tio årtionden. Upptagningarna är verk, som är adapterade av Kivis verk eller vilkas utgångspunkt är biografisk med Kivi själv i huvudrollen.

Öppet:
Mån stängt
Ti-sö 11-18
Ons 11-20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort

Foto: Matti Warén: Kullervo, luonnos Suomen Kansallisteatteriin 1934. Teatterimuseon kokoelmat. © Kuvasto 2018.