Finlands fotografiska museum: Caj Bremer

13.9.2019–5.1.2020

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: CAJ BREMER - FINSK VARDAG
13.9.2019–5.1.2020, Finlands fotografiska museum, Stora utställningssalen, Kabelfabriken

Förnyaren av det finska reportagefotot, Caj Bremers fotoserieklassiker Finsk vardag (1971) kom till när Bremer frigjorde sig från sitt dagliga tidningsjobb och reste runt i landet på ett stipendium av den finska kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto.

Bremer ville fotografera människan i sin egen miljö. Urbaniseringen och hur det lantliga landskapet ger vika för den moderna världen var exempel på teman som han med projektet kunde fördjupa sig i på ett annat sätt än i det dagliga arbetet. 1970-talet ett årtionde av medveten reportagefotografi. Bremer riktade också kameran mot missförhållanden, såsom utnyttjandet och skövlandet av naturen.

Öppet:
Tis–sön kl 11–18
Ons kl 11–20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis.
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17–20.

Foto: Caj Bremer, från serien Finsk vardag, 1971