Finlands fotografiska museum: De osedda

12.6.–1.9.2019

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: OUT OF SIGHT - PICTURING THE UNSEEN / DE OSEDDA
12.6.–1.9.2019, Finlands fotografiska museum, Stora utställningssalen, Kabelfabriken

Out of Sight: Picturing the Unseen / De osedda presenterar fyra framträdande branschöverskridande konstnärer, vilkas verk ifrågasätter och utforskar det laddade förhållandet mellan synlighet och konstruerande av ”annorlundaskap”. Utställningen ställer frågan om vem som är osedd, särskilt i västvärlden, och reflekterar kring hur man ska möta det annorlunda med hjälp av visuella framställningssätt. Utställningen närmar sig oseddheten som en process, ”att inte bli sedd”, i vilken vissa människogrupper systematiskt raderas, ignoreras, avlägsnas och återskapas som något annat i enlighet med behoven hos den rådande kulturen.

Cihad Caner, Róisín White, Sinead Kennedy och Agata Wieczorek utforskar i sina foto- och videoverk hur synlighet kontinuerligt behandlas genom diskurs, folklore, officiell praxis och genom produktion och konsumtion av varor.

Öppet:
Tis–sön kl 11–18
Ons kl 11–20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis.
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17–20.

Foto: Róisín White, från serien Cross the Child's Palm with Silver, 2019.