Finlands fotografiska museum: Enbildsmanifestet

13.9.–17.11.2019

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: ENBILDSMANIFESTET
13.9.–17.11.2019, Finlands fotografiska museum, Projektrummet, Kabelfabriken

I Enbildsmanifestet utmanar fotokonstnärerna Marja Pirilä, Harri Pälviranta, Maija Annikki Savolainen och Maija Tammi både sitt eget sätt att göra konst och praxis inom fotobranschen. På utställningen ställer varje konstnär fram ett självständigt bildverk, som varken stöds av omfattande texter eller av parallella verk av samma konstnär.  Syftet är att inbjuda betraktaren att stanna upp vid en bild och titta långsamt.

Utställningen är en visuell kommentar till den moderna fotokonstens kutymer. Enbildsmanifestet poängterar betydelsefullheten hos en enda bild under en tid som hyllar serialitet. Syftet med manifestet är också att väcka tankar om huruvida fotoverkens form och existens regleras av parametrarna för tävlingar, festivaler och stipendieansökningar.

I utställningssalen visas utöver verken också manifestet och en intervju med konstnärerna.

Öppet:
Tis–sön kl 11–18
Ons kl 11–20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis.
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17–20.

Foto: Maija Tammi, Ouroboros, 2019