Finlands fotografiska museum: Clare Gallagher

16.10.–22.11.2020

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: CLARE GALLAGHER - THE SECOND SHIFT
16.10.–22.11.2020, Finlands fotografiska museum, Projektrummet, Kabelfabriken

’Jag hatar hemarbete! Jag bäddar sängarna, diskar – och ett halvt år senare måste jag börja om allt från början.’

Clare Gallaghers utställning The Second Shift (Andra skiftet) behandlar arbetet med hem och barn, vilket ofta ignoreras.

"The Second Shift" är en term som getts det fysiska, psykiska och emotionella arbete som i regel utförs av kvinnor vid sidan om förvärvsarbetet, påpekar Gallagher. Arbetet kräver möda, färdigheter och tid, men det är oavlönat, obeaktat, ojämnt fördelat och för det mesta utan erkänsla.

Dolt av vardaglighet och betydelselöshet är ”det andra skiftet” inte närvarande på fotografier av hemmet och familjen. Utställningen är en strävan av konstnären att identifiera komplexiteten och betydelsen i det osynliga arbetet. Utställningen inbjuder också till motstånd mot det kapitalistiska, patriarkaliska och estetiska systemet, som förbiser det osynliga arbetet.

Öppet:
Tis–sön kl 11–18
Ons kl 11–20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis.
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17–20.

Foto: Clare Gallagher