STÄNGT: Finlands fotografiska museum: Det finländska passets historia

17.1.–24.5.2020

FINLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM: REGISTRERING AV KROPPEN – DET FINLÄNDSKA PASSETS HISTORIA
17.1.–24.5.2020, Finlands fotografiska museum, Vinkelrummet, Kabelfabriken

Utvecklingen av identifikationsmetoderna och den ökade övervakningen har lett till att kroppens förhållande till passet varit i ständig förändring.

På 1800-talet registrerades knappast andra uppgifter om passets innehavare än namnet. Fotografiet blev ett viktigt verktyg för identifiering när ett relativt informellt fotografi införlivades i passet i början av 1900-talet. Fotografiet kompletterade den beskrivning av personens fysiska kännetecken som tidigare varit sättet att registrera uppgifter om kroppen i passet.

Först efter andra världskriget standardiserades passfotot som en egen noggrant avgränsad bildtyp, med rötter i kriminalistik och antropometri. Den biometriska identifieringen har med tiden blivit allt precisare, och numera görs den alltmer i maskinläsbar form.

Passet fungerar fortfarande både som identifikationsdokument och som rekommendationsbrev, men vem som beviljas pass är politiskt laddat. Vid gränskontrollerna anses inte allas rekommendationer likvärdiga, och vissas dokument synas noggrannare än andras.

Passet berättar i synnerhet om beviljaren: vem anses tillförlitlig, på vilka grunder och med hänvisning till vilken information. Dess historia avslöjar hur rätten att passera har bedömts under tidernas gång. Har man litat på innehavarens ord, utseende eller på informationen i dokumentet? Och har man ansett en annan människa eller en delvis automatiserad dator vara en tillförlitlig bedömare?

Öppet:
Tis–sön kl 11–18
Ons kl 11–20

Biljetter:
5 € / 10 €, Museikort
Under 18 år gratis.
Fritt inträde sista ons i månaden kl 17–20.

Foto: Oulun kansallisarkisto, Oulun lääninhallituksen lääninkanslian arkisto