Om Kaapeli

Fastighet Ab Kabelhuset är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Vi äger, renoverar och hyr ut gamla industrifastigheter för kulturbruk. Målet är att
tillhandahålla fungerade och inspirerande utrymmen för olika kulturformer.

Sedan 1992 har vi ägt Kabelfabriken i Gräsviken som är Finlands största kulturcentrum. Sedan 2008 har vi ägt det gamla energiproduktionsområdet i Södervik som är känt för stora publikevenemang och festivaler, och sedan början av 2020 en fastighet på Nilsiägatan 10 i Vallgård där läkemedelsföretaget Orion tidigare hade sitt huvudkontor och sin fabrik.

I och med förvärvet av N10 har vi nu hand om nästan 100 000 kvadratmeter på tre olika ställen i Helsingfors. Dessutom Tanssin talo (ett hus för danskonsten) byggprojektet är nu klart och Tanssin talo slår upp sina dörrar i februari 2022.

Vårt mål är att utveckla fastigheter långsiktigt och att tillhandahålla fungerande och inspirerande lokaler för både konst- och kulturaktörernas och den kreativa industrins behov. Verksamheten drivs på hållbar basis och den utökar kulturutbudet i Helsingfors.

Vårt mål är att hitta sådana hyresgäster som bidrar till att utveckla helheten och också stödjer andra hyresgäster i deras verksamhet. Vi finansierar vår verksamhet med hyresintäkter utan externa bidrag.

Vi vill främja ett mångsidigt kulturutbud i Helsingfors, varför vår hyresprissättning är differentierad: till exempel våra ateljéhyresgäster betalar endast cirka 40 % av hyran jämfört med kommersiella aktörer.

Alla intäkter återinvesteras i utvecklingen och underhållet av våra fastigheter, och ingen aktieutdelning delas ut.

Vår omsättning uppgår till cirka 6 miljoner euro.

Miljöansvar är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar hela tider efter att minska vårt miljöavtryck. Vårt mål är att minska klimat- och miljöeffekten av evenemang och byggnader. Vi utvecklar ständigt vår avfallshantering och minskar vår vatten-, el- och värmeförbrukning. Vi kompenserar också för alla luftutsläpp från våra affärsresor. Kabelfabriken är med i Ekokompassen-miljösystemet.

Styrelse / Fastighet Ab Kabelhuset

Anna Baijars, ordförande
Marja-Leena Rinkineva, viceordförande

Martina Linder
Teemu Mäki
Stuba Nikula
Miia Pasuri
Dimitri Qvintus
Pauliina Saares