Tillgänglighet

Kabelfabrikens ny huvudingång är tillgänglig.

Obehindrad genomfart till Kabelfabrikens innergård är möjlig också genom portgången till Tallbergsgatan. Det finns två farthinder i portgången som man kommer runt t.ex. med rullstol. Färdtjänster för handikappade kan köra in till innergården genom portgången.

Det finns en ramp från portgången till Kabelfabrikens Konttori / Info.

Vid C foajé huvudingången finns en ramp via vilken man kommer till C foajé, restaurangen Hima & Sali, Merikaapelihalli, Puristamo och C-trappan.

Till Valssaamo kommer man obehindrat med hiss via B-trappan.

Alla våningar och evenemangslokaler är tillgängliga med hiss via innergården.

Tillgång för personer med funktionsnedsättning in till Kabelfabrikens museer går från Märaholmsgatans sida (G-ingång på kartan). Färdtjänster kan stanna och lämna sina kunder i hörnet av museerna därifrån det är lätt att ta sig vidare t.ex. med rullstol.

På Kabelfabrikens innergården finns två parkeringsplatser för funktionshindrade utmärkta med rullstolsmärke.

Kabelfabriken har inte tröskelfria ingångar, eftersom byggbestämmelserna kräver trösklar. Man har ändå byggt ramper som underlättar framkomligheten eller också är trösklarna bara ett par centimeter höga.

Vänligen observera att Kabelfabriken är en gammal fastighet. Under byggfasen har det inte varit möjligt att ta hänsyn till de gällande tillgänglighetskraven. I Kabelfabriken finns ständigt renoveringar på gång och det kan finnas damm i luften. Fastigheten har mekanisk ventilation.

Kabelfabriken har 7 st tillgängliga toaletter:
Trappan A: Kabelfabrikens Konttori / Info 1. vån. och 2. vån. / 3. vån.
Trappan B: 1. vån.
Trappan C: 1. vån. / 3. vån.
Trappan D: källare (vid möteslokaler). 

För mer information om tillgänglighet, vänligen kontakta hyresgästerna i Kabelfabriken om de aktiviteter som anordnas i deras egna lokaler samt evenemangsarrangörerna i Kabelfabriken.

Loading...