Olet täälläTanssin talo rakentuu / Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle kokoamme listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja vastauksista niihin.

Yleistä rakennushankkeesta

Mitä Kaapelitehtaalle rakennetaan?

Kaapelitehtaan koillispäätyyn rakennetaan Tanssin taloa ja samalla vanhaan tehdasrakennukseen tehdään muutostöitä.

Uudisrakennukseen sijoittuu Tanssin talon iso sali, tapahtumatori, työntekijöiden ja esiintyjien työ- ja sosiaalitilat sekä Tanssin talon ravintolan keittiö. Vanhan tehdasrakennuksen Pannuhalliin sijoittuu Tanssin talon pieni näyttämö ja A-rapun 3. kerrokseen Tanssin talon harjoitussali sosiaalitiloineen.

Vanhan tehdasrakennuksen muutostöissä Kaapelitehtaan sisäpihan itäinen puoli katetaan Kaapelitehtaan uudeksi pääaulaksi. Aula tulee palvelemaan kaikkia Kaapelitehtaan nykyisiä toimijoita. Museoille ja Merikaapelihallille rakennetaan uudet sisäänkäynnit sisäpihalle.

Miksi Tanssin talo rakennetaan? 

Päätös Tanssin talon rakentamisesta perustuu Helsingin kaupungin teettämään tanssin kentän tarveselvitykseen. Tanssilta puuttuu ympäri vuoden toimiva esityspaikka ja erityisesti suuri näyttämö. Lisäksi Tanssin talo pystyy tuotantoalustana tukemaan tanssin kentän tuotannollisen rakenteen kehitystä.

Kuinka kauan rakennushanke kestää? 

Tanssin talo -hankkeen maanrakennustyöt alkavat 7.10.2019. Tavoitteena on, että rakennustyöt valmistuvat vuoden 2021 syksyllä.

Miten rakennustyöt etenevät? 

Kaapelitehtaan vanhassa tehdasrakennuksessa on kesäkuusta 2019 lähtien tehty logistisia muutostöitä ja rakennettu Tanssin talon harjoitussalia Kaapelitehtaan A-rapun 3. kerrokseen.

Maanrakennus- ja perustustyöt käynnistyivät lokakuussa 2019, ja niiden arvioidaan jatkuvan helmikuun 2020 loppuun. Varsinaiset uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2020 alusta, ja Kaapelitehtaan sisäpihan kattamistyöt käynnistyvät kesällä 2020.

Uudisrakennuksen runkotöitä tehdään vuoden 2020 syksylle, jonka jälkeen aloitetaan vesikaton ja julkisivujen rakentaminen. Loppuaika kuluu sisävalmistustöihin ja tekniikka-asennuksiin. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2021.

Kuka Tanssin talon rakentaa? 

Tanssin talon rakennuttaa Kiinteistö Oy Kaapelitalo, joka pyörittää Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskuksia.

Mitä koko rakennushanke maksaa?  

Tanssin talo -hankkeen kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa.

Kuka rakentamisen maksaa? 

Tanssin talon rahoittajia ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö (15 milj. euroa), Helsingin kaupunki (9,95 milj. euroa), opetus- ja kulttuuriministeriö (7,25 milj. euroa) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo (7,8 milj. euroa).

Miksi Tanssin talon rakennushanke ei ole julkinen hanke?

Tanssin talo -hanke ei ole julkinen hanke, koska rakennuttaja, eli Kiinteistö Oy Kaapelitalo, ei ole hankintayksikkö. Näin ollen hankintayksiköt (Helsingin kaupunki ja opetus- ja kulttuuriministeriö) eivät anna hankkeeseen tukea yli 50 % hankkeen arvosta. Kanta perustuu Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen (pdf)PTCS-konsulttiyrityksen (pdf) sekä Hannes Snellmanin asianajotoimiston (pdf) tekemiin selvityksiin, jotka Kiinteistö oy Kaapelitalo teetti vuonna 2016.

Rakennustyömaan vaikutukset

Mitkä ovat rakennustyömaan päivittäiset työajat? 

Työmaalla työskennellään pääosin arkisin klo 7–18 välillä. Iltaisin ja viikonloppuisin työskennellään vain tarvittaessa. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan etukäteen www.tanssintalorakentuu.fi -sivuilla, sähköpostitse Kaapelitehtaan vuokralaisille sekä paperitiedotteilla kiinteistön rappujen alaovilla ja käytävillä.

Miten rakentaminen vaikuttaa Kaapelitehtaan vuokralaisten ja vierailijoiden elämään?

Kaapelitehtaan kulttuurikeskuksen toiminta jatkuu entiseen malliin rakennustöiden ajan. Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia Kaapelitehtaan logistiikkaan ja kulkureitteihin. Töistä aiheutuu melua, joka voi ajoittain häiritä vuokralaisten toimintaa ja Kaapelitehtaalla vierailijoita. Kun uudisrakennuksen runko on pystyssä, töitä tehdään sen sisällä, jolloin meluhaitat vähenevät.

Miten rakentaminen vaikuttaa lähialueen asukkaiden ja muiden toimijoiden elämään?

Rakennushanke tuo väistämättä jossain määrin häiriöitä ja ääntä Kaapelitehtaan lähiympäristöön. Haittavaikutukset pyritään minimoimaan ennakkosuunnittelulla.

Järjestetäänkö Kaapelitehtaalla edelleen yleisötapahtumia?

Kaapelitehtaalla järjestetään rakennusaikana yleisötapahtumia entiseen tapaan.

Muuttuvatko Kaapelitehtaan kulku- ja lastausreitit?

Kaapelitehtaan kulku- ja lastausreitit muuttuvat rakennushankkeen myötä. Katso ajankohtaiset reitit Kulku- ja lastausreitit -sivulta.

Tuleeko työmaan aikana talon sisällä vesi-, ilmastointi- tai sähkökatkoja?

Työmaan aikana kiinteistössä tulee todennäköisesti vesi-, ilmastointi- ja sähkökatkoja. Katkoista tiedotetaan aina etukäteen www.tanssintalorakentuu.fi -sivuilla, sähköpostitse Kaapelitehtaan vuokralaisille sekä paperitiedotteilla kiinteistön rappujen alaovilla ja käytävillä.

Miten rakentaminen vaikuttaa pysäköintiin Kaapelitehtaalla?

Tanssin talo -hankkeen rakennusvaiheen käynnistyessä Kaapelitehtaan sisäpihan itäpäädyn parkkipaikat poistetaan käytöstä. Sisäpihalle jää kahdeksan ympäri vuorokauden maksullista ja lyhytaikaista pysäköintipaikkaa, jotka poistuvat käytöstä viimeistään kesällä 2020. Sisäpihan kaksi invapaikkaa pysyvät käytössä koko hankkeen ajan. Lue lisää Kaapelitehtaan pysäköinnistä

Helsingin kaupunki tulee muuttamaan Kaapelitehtaan museoiden sisääntulon edessä olevan pysäköintialueen puistoaukioksi ennen hankkeen valmistumista.

Mitä Kaapelipuistolle tapahtuu? 

Kaapelipuiston alue on osa rakennustyömaata. Hankkeen loppuvaiheessa Helsingin kaupunki remontoi puiston. Hankkeen myötä puiston koko pienentyy.

Uudet tilat

Kaapelitehtaalle avataan uusi pääaula. Mitä sinne tulee?

Tanssin talo -hankkeen yhteydessä Kaapelitehtaan sisäpihan itäinen puoli katetaan Kaapelitehtaan uudeksi pääaulaksi. Aula palvelee kaikkia Kaapelitehtaan nykyisiä toimijoita. Museoille ja Merikaapelihallille rakennetaan uudet sisäänkäynnit sisäpihalle. Lisäksi katetulta sisäpihalta rakennetaan ramppi Kaapelitehtaan kellariin, jonka kautta pääsee “kuivin jaloin” kaikkiin Kaapelitehtaan rappuihin. Pääaulassa toimii myös Tanssin talon ravintolan terassi. Aula toimii tapahtumatilana, ja se mahdollistaa mm. suurten installaatioiden sijoittamisen Kaapelitehtaalle.

Millaisia tiloja Tanssin taloon tulee?

Tanssin taloon tulee kaksi näyttämöä: uudisrakennuksen 700-paikkainen Erkko-sali ja nykyinen Kaapelitehtaan tiloissa sijaitseva Pannuhalli, jossa tulee olemaan peruskorjauksen jälkeen 250 paikkaa. Molemmat näyttämöt ovat muunneltavia eli katsomon sijaintia voidaan vaihtaa.

Uudisrakennuksen puolelle rakentuu myös Tapahtumatori, joka toimii yleisölämpiönä ja tapahtumapaikkana. Pannuhallin alakertaan tulee klubitila. Nykyisen Turbiinisalin ja Pannuhallin väliin jäävään aulatilaan remontoidaan Tanssin talon noin 60-paikkainen ravintola. Lisäksi Tanssin talon uudisrakennuksen puolelle sijoittuvat aikanaan ravintolan keittiö, esiintyjien lämpiö- ja pukuhuonetilat sekä henkilökunnan toimistotilat.

Kaapelitehtaan A-rapun kolmanteen kerrokseen remontoitu harjoitussali on otettu käyttöön marraskuussa 2019. Harjoitussalista tulee olemaan suora yhteys Tanssin talon muihin tiloihin.

Mikä on Tanssin talo? 

Tanssin talo on Suomen ensimmäinen tanssille omistettu näyttämö, joka avaa ovensa Kaapelitehtaalla Helsingissä 2022. Talo tarjoaa puitteet tanssikentän yhteistyölle ja kansainvälisesti kiinnostavimmille esityksille. Lue lisää tanssintalo.fi

 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi, otathan meihin yhteyttä.