Galleria Vaaga: Heidi Forsman

12.2.1.3.2020

GALLERIA VAAGA: HEIDI FORSMAN - HUMAN NATURE
12.2.-1.3.2020, Galleria Vaaga, Kaapelitehdas

Maalauksia ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, yhteydestä ja erillisyydestä, sekä ihmisluonnosta.
 
Ihmiskeskeisessä, länsimaisessa ajattelutavassa ihminen ja luonto koetaan usein toisistaan erillisinä. Elämämme ovat kuitenkin luonnosta riippuvaisia, ja se kuinka elämme heijastuu luonnon tilaan. Luonto on läsnä ihmisen toiminnassa ja ihmisessä itsessään. Se nähdään myös välineenä ihmisen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämiseksi. Luontosuhde on ristiriitainen; koemme kuuluvamme luontoon ja tunnemme itsemme siitä ulkopuolisiksi.

Onko ihmisen konsepti luonnosta hallittavissa olevana rajattomana resurssina tullut polkunsa päähän? Elämme keskellä ekologista kriisiä. Kuinka kuvaamme ihmistä, luontoa ja ihmisen suhdetta luontoon tällä aikakaudella?

Avajaiset keskiviikkona 12.2.2020 klo 17–20, tervetuloa!

Avoinna / Öppet / Open:
Ma-su / Mån-Sön / Mon-Sun 9-20

Vapaa pääsy / Fritt inträde / Free entrance.

Galleria Vaaga
E-porras, 4. krs. / E-trappan, 4. vån. / Staircase E, 4th floor

La-su sisäänpääsy D-portaan kautta. / Lör-sön inträde via D-trappan. / On weekends entrance from staircase D.