Taustaa

Tanssin talon rakennushanke suunnittelusta avajaisiin toteutetaan vuosina 2016–2022. Tanssin talo rakennetaan Kaapelitehtaan yhteyteen Helsingin Ruoholahteen. Tilat koostuvat uudisrakennuksesta sekä jo olemassa olevista tiloista Kaapelitehtaalla. Tanssin talon rakennuttajana toimii Kiinteistö Oy Kaapelitalo.

Taustaa

Tanssin talo ry perustettiin vuonna 2010, ja yhdistys tuotti tilaohjelman tanssin toimijoiden haastatteluiden pohjalta. Helsingin kaupunki teetti tämän perusteella tarveselvityksen, jossa tutkittiin erilaisia sijoitusvaihtoehtoja Tanssin talolle. Tarveselvitys päätyi ehdottamaan Tanssin talon sijoittamista Kaapelitehtaan yhteyteen.

Kun Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi tarveselvityksen pohjalta 28.10.2014 Tanssin talo -hankkeelle 15 miljoonan euron avustuksen, se oli tiettävästi suurin yksittäiselle kulttuurihankkeelle myönnetty lahjoitus Suomessa. Avustus myönnettiin Tanssin talon uudisrakennusta varten, ja sen edellytyksenä oli, että hankkeessa jo mukana olleet Helsingin kaupunki ja Suomen valtio osallistuisivat myös kustannuksiin.

Puitesopimus, rahoitus ja hankintaoikeudellinen asema

14.12.2015 Helsingin kaupunginhallitus antoi myönteisen päätöksen Tanssin talon rakentamisesta Kaapelitehtalle. Päätös on luettavissa kaupunginhallituksen päätöstiedotteista (44/14.12.2015 Päätöstiedote). Sopimus eri osapuolten kesken allekirjoitettiin 18.12.2015.

Joulukuussa 2015 Tanssin talo -hankkeen rahoitus varmistui, kun puitesopimus allekirjoitettiin. Hankkeen kokonaisrahoitukseksi muodostui 34,8 miljoonaa euroa. Uudisrakennus saa rahoituksensa kolmesta lähteestä: 15 miljoonaa euroa tulee Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, 6 miljoonaa euroa Helsingin kaupungilta ja 6 miljoonaa euroa Suomen valtiolta.

Myönnetty rahoitus sijoitetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vaiheittain, ja yhtiö rakennuttaa tällä pääomalla Tanssin talon tiiviissä yhteistyössä Tanssin talo ry:n kanssa. Kaapelitehtaalla jo olemassa olevat tilat peruskorjataan Kiinteistö Oy Kaapelitalon budjetista. Näiden muutosten kustannuksiksi on arvioitu 7,8 miljoonaa euroa. Tanssin talo ry vuokraa Tanssin talon tilat Kiinteistö Oy Kaapelitalolta hankkeen valmistuttua. Suunniteltu valmistumisvuosi on 2021.

Perustuen Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen (pdf)PTCS-konsulttiyrityksen (pdf) sekä Hannes Snellmanin asianajotoimiston (pdf) tekemiin selvityksiin, hanketta viedään eteenpäin ei-julkisena hankkeena.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitus kiinnitti 17.3.2016 hankesuunnitteluvaiheen rakennuttajakonsultiksi Haahtela Oy:n ja hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijoiksi Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:n ja JKMM Arkkitehdit Oy:n.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman työstäminen aloitettiin vuonna 2016.  Suunnitelmaa tehtiin toiminnallisuus edellä ja mottona: paras mahdollinen Tanssin talo ja entistäkin parempi Kaapelitehdas. Tanssin talon Hankesuunnitelma (pdf) julkistettiin 16.3.2017.

Arkkitehtoninen ilme

Tanssin talon arkkitehtoninen ilme "Leija" julkistettiin 17.8.2017. Tanssin talon pääsuunnittelijana toimii palkitun arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehtien Teemu Kurkela ja vastaavana rakennussuunnittelijana Kaapelitehtaan suojeluun vaikuttanut arkkitehti Pia Ilonen Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:stä (nykyisin ILO Arkkitehdit Oy:stä). Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimii Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Kurkela on kuvaillut Tanssin talon ilmettä sanoilla: "Painovoimaa uhmaava leija. Teollisen ronski, maahan juurtunut kone. Taianomainen laatikko, joka on valmis vasta, kun tanssi astuu sisään". Vastaavia hankkeita ei löydy maailmasta kuin kourallinen.

Tanssin talon arkkitehtonisen ilmeen suunnittelussa on lähdetty yhdistämään vanhaa ja uutta toiminnallisuuden lähtökohdista. Taloon käytetään materiaaleja, jotka sopivat teolliseen miljööseen. Uudisrakennus kunnioittaa vanhaa Kaapelitehdasta ja tuo siihen samalla uusia tasoja esimerkiksi heijastavien pintojen kautta. Kaapelitehdas ja Tanssin talo ovat toisistaan täysin erilaisia rakennuksia, mutta yhdessä ne muodostavat jännitteen, joka pitää mielenkiintoa yllä.

Osallistaminen

Kaapelitehtaan vuokralaisia, tanssin toimijoita ja lähinaapurustoa on osallistettu monilla eri tavoilla projektin eri vaiheissa. Hanke aloitettiin kutsumalla kaikki Kaapelitehtaan pitkäaikaiset vuokralaiset hanketta koskeviin haastatteluihin. Ne toimivat hankesuunnittelun pohjana Tanssin talon tarveselvityksen ohella.

Hankesuunnitelman valmistuttua vuokralaiset kutsuttiin ensin kommentoimaan hankesuunnitelmaa teemakohtaisiin työpajoihin, ja sen jälkeen porraskohtaisiin infotilaisuuksiin. Samalla Helsingin kaupunki käynnisti osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) -prosessin. Työpajoista ja OAS-prosessista saatujen kommenttien perusteella keväällä 2018 hankesuunnitelmaa ja asemakaavaehdotusta päivitettiin. Keväällä käynnistettiin myös palvelumuotoiluhanke yhdessä Kaapelitehtaan vuokralaisten kanssa. Vuoropuhelua sidosryhmien kanssa on tarkoitus jatkaa läpi hankkeen.

Kunnallisvalitus ja asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 16.5.2018. Kaavasta jätettiin yksi valitus, jonka Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 8.5.2019. Valittaja ei hakenut valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten asemakaavan muutos sai lainvoiman.

Lisärahoitus

Valituksen käsittelyaikana yleiset rakennuskustannukset nousivat noin 10 %, mistä johtuen Helsingin kaupunki myönsi lokakuussa 2019 3,95 miljoonan euron ja OKM 1,25 miljoonan euron lisärahoituksen hankkeelle.

Hankkeen maanrakennustyöt alkoivat lokakuussa 2019.

Päivitetty budjetti ja rahoitus (9.12.2021)
Rakennushanke maksoi 42 milj. €. Hankkeen rahoituksesta 15 milj. € tuli Jane ja Aatos Erkon säätiöltä, 9,95 milj. € Helsingin kaupungilta ja 7,25 milj. € valtiolta. Kaapelitalo kattoi 2 milj. € budjettiylityksen, jonka jälkeen yhtiön rahoitusosuus on noin 10 milj. €.

Tanssin talon toiminta

Tanssin talon toiminnasta vastaa Tanssin talo ry. Lue lisää Tanssin talon www-sivuilta.