Kaapelitehtaan tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy
info@kaapeli.com
Y-tunnus: 0873650-6
Osoite: Tallberginkatu 1 C 15, 00180 Helsinki, Suomi

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja Kiinteistö Oy Kaapelitalon viestinnässä, markkinoinnissa, asiakkuuksien hallinnassa sekä myynnissä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018), EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karoliina Eerola, puh. 040 591 5005, karoliina.eerola(at)kaapeli.com.

Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään, asiakkuuden hoitoon ja asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen asiakkaillemme sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

  • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

  • Työtehtävään liittyvät tiedot: tehtävä, vastuualue

  • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot

  • Tapahtumatiedot: tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot

  • Mahdolliset luvat ja suostumukset

  • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot

  • Yrityksen asiakasrekisteri

  • Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

  • Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. www.ytj.fi).

Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallinnoimilta verkkosivuilta sekä kyselytutkimusten teon yhteydessä (esim. SurveyMonkey, jonka tietosuojaseloste on kuvattu osoitteessa https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy, tai Webropol, jonka tietosuojaseloste on kuvattu osoitteessa: https://webropol.fi/tietosuojaseloste).

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä yhteystietorekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Kiinteistö Oy Kaapelitalon työntekijät ja kumppanit.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Kiinteistö Oy Kaapelitalon kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M).

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Sivustolla olevien verkkolomakkeiden taustajärjestelmä sijaitsee Irlannissa Amazon Web Services -palveluntarjoajan konesalissa. (AWS:n yksityisyys- ja tietoturvanäkökulmat on kuvattu osoitteessa https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center.) Taustajärjestelmä ei tallenna lomakkeille syötettyä tietoa, poislukien lyhytikäinen tekninen logitus. Lomakkeiden tieto välitetään Kaapelitalon henkilökunnalle sähköpostin välityksellä. Verkkolomakkeiden taustajärjestelmää ylläpitää Kiinteistö Oy Kaapelitalon kumppani.

Rekisteritietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lähetä kirjallinen tarkastuspyyntö allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postitse tai lähettämällä sähköpostia yrityksen osoitteeseen:

Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Tallberginkatu 1 C 15
00180 Helsinki
info@kaapelitehdas.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti, ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 28.11.2022